Drukuj

 Inwestycje realizowane w kadencji 2014-2018

2014r.

 

2015r.

 

2016r.

 

2017r.

 

2018r.

 

Ponadto:

 

 Dodatkowo

W zakresie inicjatyw społecznych, projektów kulturalnych i szkoleń zrealizowano 21 projektów miękkich.

Przygotowano dokumentację na utworzenie Klubu Integracji Społecznej w byłym budynku zlewni mleka w Dubiczach Osocznych. Wniosek o dofinansowanie oczekuje na ocenę w Urzędzie Marszałkowskim.

Rozpoczęto tworzenie „parku” samochodów strażackich w Nowosadach.

 

Warto podkreślić, że wymienione wyżej działania nie wyczerpują jednak katalogu wszystkich zadań i działań zrealizowanych w okresie od grudnia 2014r. do października 2018r. na rzecz Gminy Hajnówka.

 IMG 20181002 080320