rozściełacz
  1.    Przebudowano drogę gminną Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo – Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+000,00 do km 0+858,00 – etap II

Droga o nawierzchni wykonanej metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia kruszywem łamanym i emulsją asfaltową o łącznej długości 858,0 mb w tym na terenie kolejowym 128,5mb. Dokonano poszerzenia jezdni oraz wykonano nasyp na odcinku kolejowym.