Hajnówka, dnia 4 stycznia 2022r.

KOMUNIKAT

 

 Wójt Gminy Hajnówka informuje, że dotychczas wydane Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka ważne są do dnia 31.01.2022r.

 

Osoby zainteresowane posiadaniem nowej Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka uprawniającej do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską w Hajnówce powinny zgłaszać się z wnioskiem o jej wydanie do Urzędu Gminy Hajnówka, pokój Nr 43 w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka można również pobrać ze strony internetowej gminy Hajnówka

http://www.gmina-hajnowka.pl/zalatw-sprawe/83-sprawy-obywatelskie/1519-zlozenie-wniosku-o-wydanie-karty-mieszkanca-gminy-hajnowka

 

Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka - do pobrania

                                                                                               Wójt Gminy Hajnówka