Drukuj

Debata "Obiekt Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska - potrzeby i oczekiwania mieszkańców tego regionu" za nami. Prowadzącą spotkanie była Pani Barbara Woszczenko Dyrektor GCK w Dubinach. Na fotorelacji uchwyciłam ważne plansze oraz "obraz" zaangażowania.

 

Do grona eksperckiego zaproszenie przyjęli: ze strony Instytutu Ochrony Środowiska - Pani Barbara Rajkowska p.o. Kierownika Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu, z ramienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - Pan dr inż. Adam Kwiatkowski Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych, z ramienia Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. Grzegorz Bajko Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz Pan Jerzy Sirak Burmistrz Hajnówki, jako przedstawiciel lokalnych samorządów. Niestety fotele dla przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i organizacji proekologicznych zostały puste.
 
Natomiast na debacie pojawiła się Pani Anna Radziejewska z-ca Dyrektora Departamentu z Urzędu Marszałkowskiego. Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku reprezentował rzecznik prasowy mł. bryg. Piotr Chojnowski. Na spotkaniu byli także obecni Pan Zenon Angielczyk - Zastępca Dyrektora RDLP w Białymstoku oraz Nadleśniczowie Nadleśnictw Hajnówka, Browsk i Białowieża. Gminę Narewka reprezentował Pan Jan Chomczuk - Sekretarz Gminy, a Gminę Białowieża Pan Krzysztof Zamojski wiceprzewodniczący Rady Gminy. Na spotkanie zostało zaproszonych 14 posłów. Odpowiedź przyszła tylko z dwóch biur, od Posła Jarosława Zielińskiego i Posła Stefana Krajewskiego, w imieniu którego udział wzięła Pani Barbara Bielawska.
 
Dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję mediom oraz pracownikom za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.