Drukuj

Poczta Polska S.A.

Region Sieci w Białymstoku

 

Nasz znak: RS.KS.522.16.2022

Data:  24 czerwca 2022 roku

Sprawa: likwidacja Agencji Pocztowej Dubiny.

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Białymstoku informuje, że w III kwartale 2022 r. planowana jest likwidacja zawieszonej od 5 września 2018 roku Agencji Pocztowej Dubiny.

 

Wyjaśniamy, że w trosce o zaspokojenie potrzeb na usługi pocztowe w ww. miejscowości, nasza jednostka podejmowała szereg działań w kierunku pozyskania nowych kandydatów do prowadzenia placówki pocztowej, m.in. ogłaszane były postępowania przetargowe. Niestety w ogłoszonych postępowaniach nie złożono żadnej oferty. Nie otrzymaliśmy również sygnałów świadczących o potencjalnym zainteresowaniu prowadzeniem agencji.

W związku z faktem, że dalsze funkcjonowanie placówki - z powodu braku chętnych do współpracy z Pocztą Polską S.A. - nie jest możliwe, podjęta została decyzja o likwidacji przedmiotowej agencji pocztowej. Obsługa lokalnej społeczności zapewniona jest przez inne placówki pocztowe zlokalizowane na terenie gminy Hajnówka oraz placówki pocztowe gmin sąsiednich.

 

DYREKTOR REGIONU SIECI

Eugeniusz Reducha

www.poczta-polska.pl