Drukuj
Herb Gminy Hajnówka

Urząd Gminy Hajnówka informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r. poz. 2091), w którym zawarte są nakazy i zakazy do przestrzegania i realizacji przez hodowców drobiu.

Hodowcom nakazuje się:

Jednym z w/w nakazów jest obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych (kanarki, papugi itp.) – druk zgłoszenia

Nakazy dotyczą wszystkich hodowców drobiu,
zarówno tych posiadających fermy przemysłowe, jak i przydomowe kurniki.

W przypadku nie zastosowania się do określonych w prawie nakazów i zakazów, właściciele ptaków będą podlegać karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 2,0 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka, dnia 9.02.2017r.