agro oze

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WARSZTATY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BIOGAZOWNI ROLNICZYCH
- dla osób zainteresowanych budową biogazowni rolniczej

kominiarze

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy organizuje IV edycję kampanii społecznej Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. W tym roku akcja odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

internet

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

  • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
  • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
  • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
  • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

wzz podlasie

Żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Podlasie, którzy realizują zadania wzdłuż wschodniej granicy państwa, każdego dnia podejmują szereg działań, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim przygotowują do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań w przypadku zagrożenia.

logo ug

Wójt Gminy Hajnówka informuje o możliwości składania deklaracji na grant w ramach planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie: „Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Ankietę informacyjną należy złożyć do 22.09.2023 r. do godz. 15:30 ( pok. 32 sekretariat Urzędu Gminy Hajnówka).

Grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z Odnawialnego Źródła Energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE.

Nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej i/ lub magazynu energii cieplnej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością.

Warunki realizacji projektu:

− pojemność magazynów energii elektrycznej/ ciepła powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej/ ciepła w urządzeniach OZE,

− energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej lub magazynie energii cieplnej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru obejmuje m.in.:

a) wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – grantem mogą zostać objęte:

- magazyny energii elektrycznej dostosowane do ilości energii elektrycznej produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, a więc których pojemność nie jest wyższa od produkcji energii elektrycznej w posiadanej instalacji fotowoltaicznej,

- inwertery umożliwiające podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter.

b) wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu ciepła – grantem mogą zostać objęte:

- zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,

- zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,

- bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,

- bufory ciepła z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,

- bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie.

Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych: dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia wynosi do 85 % z zastrzeżeniem:

Magazyn energii elektrycznej - cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6 tys. zł;

Magazyn ciepła - cena za zakup i montaż zasobnika c.w.u./ buforu ciepła, nie może przekroczyć 6 tys. zł.

Link do ogłoszonego konkursu

  https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-18.html

 

Do pobrania:

ANKIETA DOTYCZĄCA magazynów energii (WORD 44KB)

ANKIETA DOTYCZĄCA magazynów ciepła (WORD 44KB)