twój e-pit

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

  • 15 lutego br. rozpoczłą się okres rozliczeń PIT za rok 2020.
  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne
    w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
  • Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021r.

sikorka

Zima to czas szczególnie uciążliwy i groźny zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Nie bądźmy obojętni na los zwierząt przebywających w tym czasie na zewnątrz-pomóżmy wolno żyjącym kotom oraz psom w kojcach i przy budach. W czasie zimowych chłodów szczególnie potrzebują pomocy i  opieki człowieka.

droga-odśnieżanie

Zimowa aura dopisała. I chociaż wszyscy doskonale pamiętamy wysokie zaspy i niskie temperatury (sięgające dużo poniżej – 20°) to ostanie lata odzwyczaiły nas od widoków, które w styczniu można było zobaczyć tuż za oknem.

fotowoltaika

Gmina Hajnówka konsekwentnie zabiega o poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. W perspektywie wdrażania funduszy europejskich na lata 2014 - 2020 Urząd Gminy dwukrotnie aplikował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 o dofinansowanie budowy instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł energii. Dwukrotnie z powodzeniem.

wysoki stan wód

BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie ostrzega:


Data i godzina wydania: 24.02.2021 - godz. 12:38

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:12 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 13:00 dnia 24.02.2021 do godz. 13:00 dnia 26.02.2021

Obszar: Województwo podlaskie

Przebieg: W związku z prognozowanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrost poziomu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Miejscami, w związku z utrzymującymi się zjawiskami lodowymi, mogą wystąpić utrudnienia przepływu i związane z tym większe wahania stanu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Michał Ceran