Poseł Rzeczpospolitej Polskiej - Jarosław Zieliński przesyła list okolicznościowy z okazji Święta Wojska Polskiego

szkolenia dla KGW

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

kiermasz

Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Centrum Turystyki i Promocji KRAINA ŻUBRA zapraszają na  kiermasz, który odbędzie się w tę niedzielę (07.08.2022).

samorzad odnowa

Prezes Stowarzyszenia
OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Ociepa


Warszawa, 1.07.2022 r.

Szanowna Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka

Szanowna Pani Wójt,

dziękuję za udział w konferencji programowej „Samorząd OdNowa", która odbyła się 20 czerwca w budynku Sejmu RP. Wysoka frekwencja, udział najważniejszych przedstawicieli administracji rządowej i przeprowadzone w czterech panelach debaty potwierdzają silną potrzebę synergii rządu i samorządu. Trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie tak dużego organizmu jakim jest Polska, bez dobrej współpracy rządowo-samorządowej. Tylko razem jesteśmy w stanie osiągnąć ambitne cele rozwojowe. Jednocześnie mam świadomość, że wśród samorządowców i oddanych działaczy społecznych musi być silne poczucie i przekonanie, że na władzę centralną można liczyć.

DDP Nowoberezowo

 W Domu Dziennego Pobytu, w ramach promocji zdrowia i sprawności fizycznej osób w podeszłym wieku, uczestnicy zaczęli swój dzień od rehabilitacji.