Herb Gminy Hajnówka

SZTANDAR DLA ARESZTU ŚLEDCZEGO W HAJNÓWCE

Zbiórka środków na realizację powyższego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe.

Wszystkie osoby chcące wspomóc ufundowanie sztandaru Aresztu Śledczego w Hajnówce prosimy o przekazywanie środków na:

Konto Społecznego Komitetu ufundowania sztandaru
Aresztu Śledczego w Hajnówce

BS Hajnówka 46 8071 0006 0003 4005 2000 0080

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Bele słomy

Opracowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lista odmian roślin rolniczych zalecanych do uprawy w województwie podlaskim na rok 2017.

logo MRiRW

informuje o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.