V Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych za nami. To wyjątkowy mały jubileusz. Gościliśmy na nim gości z zagranicy. W wydarzeniu obok Najprzewielebniejszego Biskupa Hajnowskiego Pawła wzięli udział: Ekscelencja Sieppo Chiakkiniena Kościoła Luterańskiego z sekretarzem o. Tymmo z Finlandii, Dyrektor Eleosu ks. Adam Ostapkowicz, poseł na Sejm RP Eugeniusz Czykwin, Dziekan Hajnowski ks. mitrat Michał Nigierewicz.
 
Partnerem wydarzenia było Nadleśnictwo Hajnówka. W Wieczorze zaprezentowało się 11 chórów. Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali wraz z chórem z Dubicz Cerkiewnych pieśń "Otcze niebiesnyj". Relację na żywo można obejrzeć na profilu Parafii Prawosławnej Wniebowstapienia Pańskiego w Nowoberezowie.
 
Dziękuję bardzo sponsorom. Ogromne podziękowania składam na ręce współorganizatorów, Pani Wali Biryłko Radnej Gminy Hajnówka oraz Proboszcza Parafii w Nowoberezowie ks. prot. Jana Kazimiruka.
Dziękuję za zaangażowanie i pomoc pracownikom Urzędu Gminy, GCK w Dubinach oraz GOPS w Hajnówce.
 
Poniżej częściowa fotorelacja. Wykorzystałam kilka zdjęć Klaudii Rósoł Fotografia.
 
Lucyna Smoktunowicz