numer alarmowy 112

TELEFONY ALARMOWE

Z telefonu stacjonarnego:

  • 999: Pogotowie
  • 998: Straż Pożarna
  • 997: Policja
  • 994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
  • 993: Pogotowie Ciepłownicze
  • 992: Pogotowie Gazowe
  • 991: Pogotowie Energetyczne
  • 988: Telefon Zaufania
  • 986: Straż miejska
  • 981: Pomoc drogowa