wybory

Głosowanie odbyło się 9 czerwca 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00

 

wybory

OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLSZTYNIE

z dnia 4 czerwca 2024 r.

 

o skreśleniu z listy nr 8 Komitetu Wyborczego Normalny Kraj kandydata na posła w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. oraz o warunkach ważności głosu.

 

        Na podstawie art. 222 § 5 oraz 225 § 1 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721.) Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie podaje informację o skreśleniu z listy nr 8 Komitetu Wyborczego Normalny Kraj kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Nr 3 w wyborach zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., ujętego pod pozycją
„7. MŁODZIANOWSKA Marta” z uwagi na złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na kandydowanie.

 

Nazwisko skreślonego kandydata pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania.

 

Informacja o warunkach decydujących o ważności głosu

  • jeżeli wyborca postawił znak „x” w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata oraz postawił znak „x” w kratce obok nazwiska innego kandydata z tej samej listy, to głos jest ważny i zalicza się nieskreślonemu kandydatowi;
  • jeżeli wyborca postawił znak „x” w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata oraz postawił znak „x” w kratce obok nazwiska kandydata z innej (ale tylko jednej) listy, to głos jest ważny i oddany na kandydata z innej listy i tę listę;
  • jeżeli wyborca postawił znak „x” jedynie w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata, to głos jest ważny i oddany na listę, ale głosu tego nie zalicza się żadnemu kandydatowi z tej listy (art. 227 § 4 Kodeksu wyborczego).

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Olsztynie

Mariusz Paweł Stachowiak

 

wybory

Komisarz Wyborczy w Białymstoku II

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

na obszarze właściwości

wybory

Hajnówka, dnia 22 maj 2024r. 

 KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego uruchamia bezpłatny dowóz pasażerski w dniu 9 czerwca 2024 r. dla wyborców Gminy Hajnówka, ujętych w spisie wyborców.

wybory

ZARZĄDZENIE NR 4/2024

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Hajnówka do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych  w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Podkategorie