wybory 2023

Hajnówka, dnia 02 października 2023r.     

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego uruchamia bezpłatny dowóz pasażerski w dniu 15 października 2023r. dla wyborców Gminy Hajnówka, ujętych w spisie wyborców. W dniu wyborów kursować będą dwa autobusy dowożące mieszkańców do lokali wyborczych, których miejsce zamieszkania jest odległe powyżej 1,5 km. od lokalu wyborczego. Autobusy kursować będą dwa razy w ciągu dnia wyborczego, jeden przed południem, drugi po południu.

Szczegółowe godziny odjazdów autobusów z poszczególnych miejscowości przedstawia rozkład jazdy zamieszczony poniżej.

                                                                            Wójt Gminy Hajnówka

 

Rozkład jazdy autobusu Nr 1 dowożącego wyborców do lokali wyborczych Gminy Hajnówka

w dniu 15 października 2023r.

 

Nazwa lokalu wyborczego

Miejscowość i miejsce

odjazdu

I kurs

godzina odjazdu

II kurs

godzina odjazdu

1

2

3

4

 

 

Nowoberezowo

Wygoda   (Nr 6a – Sołtys)            

8.00

13.30

Progale    (Nr 14 – Sołtys)

8.05

13.35

Chytra     ( Sołtys Nr 58 + świetlica)

8.10

13.40

Borek       (świetlica wiejska)

8.20

13.50

Dubicze Osoczne (Nr 47 – PKS)

8.25

13.55

Lokal wyborczy  Nr 5  (DDP)

8.30 – 8.40

14.00-14.10

 

 

Nowokornino

Bielszczyzna  (przyst. PKS)

9.20

15.00

Puciska            (przyst.PKS- Sołtys)

9.30

15.10

Czyżyki     (świetlica + przyst. PKS)

9.35

15.15

Lokal wyborczy Nr 4 (świetlica)

9.40-9.50

15.20-15.30

Kotówka        (przyst. PKS)

10.20

16.10

Trywieża       (Nr 15 + świetlica )

10.30

16.20

Grudówka     (przyst. PKS Nr 123)

10.40

16.30

Lokal wyborczy Nr 4 (świetlica)

10.50-11.00

16.40-16.50

 

 

Nowosady

Wasilkowo                (przyst. PKS)

11.40

17.30

Rzepiska                    (Nr 27 + PKS)

11.45

17.35

Borysówka                (Świetlica)

11.55

17.45

Olchowa Kładka      (Sołtys )

11.57

17.47

Golakowa Szyja        ( Nr 6)

12.00

17.50

Smolany Sadek         (Nr 8)

12.10

18.00

Przechody                  (tablica ogł.)

12.15

18.05

Lokal wyborczy Nr 3 (Świetlica)

12.20-12.30

18.10-18.20

 

 

Rozkład jazdy autobusu Nr 2 dowożącego wyborców do lokali wyborczych Gminy Hajnówka

w dniu 15 października 2023r.

 

Nazwa lokalu wyborczego

Miejscowość i miejsce

odjazdu

I kurs

godzina odjazdu

II kurs

godzina odjazdu

1

2

3

4

Dubiny - Szkoła

Sawiny Gród    Nr 12

8.00

13.30

Postołowo (Nr 27 kol.  + tabl. ogł)

8.10

13.40

Lokal wyborczy Nr 1(Szkoła)

8.15-8.25

13.45-13.55

Skryplewo

8.50

14.20

Lokal wyborczy Nr 1(Szkoła)

9.00-9.10

14.30-14.40

Orzeszkowo

Zatrostyniec  (ul.Daleka-Pałacyk)

9.50

15.20

Podtrostyniec   (Nr 115 + Nr 109)

9.55

15.25

Bokówka   (Nr 123)

10.05

15.35

Lokal wyborczy Nr 7 (Świetlica)

10.15-10.25

15.45-15.55

Pasieczniki Duże  (Nr 25 Radny)

11.10

16.30

Pasieczniki Duże  (Nr 14a)

11.15

16.35

Pasieczniki Duże (Nr 7a + Nr 3)

11.20

16.40

Lokal wyborczy Nr 7 (Świetlica)

11.25-11.35

16.45-16.55

Łozice                            (Nr 9)

12.05

17.30

Olszyna                         (Nr 93)

12.10

17.35

Wygon                           (Nr 133)

12.15

17.40

Lokal wyborczy Nr 7 (Świetlica)

12.25-12.35

17.45-17.55

 

wybory 2023

POSTANOWIENIE NR 183/2023
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

§1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 178 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 25 września 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku II
Dorota Sosna

 

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 183/2023 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 29 września 2023 r.


Gm. Hajnówka
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych


Miejsce: Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka sala Nr 12

Termin: 6 października 2023 r. o godz. 13:00

wybory

Informacja o posiedzeniach Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Hajnówka

 

Uprzejmie informuję, iż pierwsze posiedzenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Hajnówka oraz szkolenie dotyczących zarządzonych Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum odbędzie się

w piątek 6 października 2023 roku

o godz. 13:00 

w sali Nr 12 Urzędu Gminy.

 

 

Urzędnik Wyborczy

Paweł Supruniuk

wybory 2023

ZARZĄDZENIE Nr 601/2023
 Wójta Gminy Hajnówka
 z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi
Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października  2023 roku

 

wybory 2023

POSTANOWIENIE NR 178/2023
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Podkategorie