Komisarz Wyborczy w Białymstoku II

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

na obszarze właściwości

gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Dubinach, Dubiny ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka:

1.

Marzena Piwowarska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Berezowo - Przewodniczący

2.

Jan Bagiński, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Dubiny - Zastępca Przewodniczącego

3.

Andrzej Bańkowski, zgłoszony przez KW NOWA NADZIEJA, zam. Hajnówka - Członek

4.

Julita Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny - Członek

5.

Joanna Raczkiewicz, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Dubiny - Członek

6.

Ewa Seliwoniuk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Borysówka - Członek

7.

Dorota Topolewska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Sawiny Gród - Członek

 

gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Gminne Centrum Kultury w Dubinach, Dubiny ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka:

1.

Anna Pucinik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dubiny - Przewodniczący

2.

Iwona Siemieniuk, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Dubiny - Zastępca Przewodniczącego

3.

Agnieszka Bagińska, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Dubiny - Członek

4.

Anna Michalczuk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Hajnówka - Członek

5.

Mirosława Owerczuk, zgłoszona przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Postołowo - Członek

6.

Tamara Torcz, zgłoszona przez KW NOWA NADZIEJA, zam. Soce - Członek

7.

Eliza Własiuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka - Członek

 

gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska w Nowosadach, Nowosady 114, 17-200 Hajnówka:

1.

Katarzyna Giczan, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przechody - Przewodniczący

2.

Grażyna Sacharczuk, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Dubiny - Zastępca Przewodniczącego

3.

Sylwia Berk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Nowokornino - Członek

4.

Roman Romaniuk, zgłoszony przez KW NOWA NADZIEJA, zam. Hajnówka - Członek

5.

Ewa Rublewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dubiny - Członek

6.

Krystyna Wojtulewicz, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dubiny - Członek

7.

Andrzej Zawadzki, zgłoszony przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Nowosady - Członek

 

gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica wiejska w Nowokorninie, Nowokornino 33, 17-200 Hajnówka:

1.

Bogumiła Gierasimiuk, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Topiło - Przewodniczący

2.

Krystyna Siekan, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Dubiny - Zastępca Przewodniczącego

3.

Walentyna Biryłko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Nowoberezowo - Członek

4.

Piotr Charytoniuk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka - Członek

5.

Alicja Iwaniuk, zgłoszona przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka - Członek

6.

Irena Nikołajuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Nowosady - Członek

7.

Małgorzata Skiepko, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Dubiny - Członek

 

gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, Nowoberezowo 86, 17-200 Hajnówka:

1.

Magdalena Kowalska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Nowoberezowo - Przewodniczący

2.

Luiza Frączek, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka - Zastępca Przewodniczącego

3.

Maria Grygoruk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka - Członek

4.

Tomasz Iwaniuk, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Czyżyki - Członek

5.

Katarzyna Samojluk, zgłoszona przez KW NOWA NADZIEJA, zam. Nowoberezowo - Członek

6.

Andrzej Treszczotko, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny - Członek

7.

Mariola Barbara Zarzecka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Nowoberezowo - Członek

 

gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Mochnatem, Mochnate 58, 17-200 Hajnówka:

1.

Irena Szpilko, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Mochnate - Przewodniczący

2.

Nadzieja Charytoniuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Berezowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Małgorzata Golonko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pasieczniki Duże - Członek

4.

Sławomir Greczan, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Mochnate - Członek

5.

Ewa Kot, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dubiny - Członek

6.

Marta Siemieniuk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Stare Berezowo - Członek

7.

Anna Szarejko, zgłoszona przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Olchowa Kładka - Członek

 

gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Świetlica wiejska w Orzeszkowie, Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka:

1.

Krzysztof Lisicki, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Orzeszkowo - Przewodniczący

2.

Marek Ginszt, zgłoszony przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka - Zastępca Przewodniczącego

3.

Irena Andrzejuk, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka - Członek

4.

Dorota Bartoszewicz, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mochnate - Członek

5.

Alina Bartoszuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny - Członek

6.

Anna Golonko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pasieczniki Duże - Członek

7.

Tomasz Owerczuk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Orzeszkowo - Członek

 

gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Świetlica wiejska w Lipinach, Lipiny 48, 17-200 Hajnówka:

1.

Ewa Jarmoc, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Dubiny - Przewodniczący

2.

Marta Topolewska-Baszun, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Lipiny - Zastępca Przewodniczącego

3.

Renata Ginszt, zgłoszona przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka - Członek

4.

Lucyna Kojło, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Dubiny - Członek

5.

Alina Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny - Członek

6.

Monika Staśkiewicz, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Lipiny - Członek

7.

Mikołaj Waśko, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Lipiny - Członek

 

gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Świetlica wiejska w Starym Berezowie, Stare Berezowo 42, 17-200 Hajnówka:

1.

Andrzej Golonko, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Mochnate - Przewodniczący

2.

Gabriela Żmieńko, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Orzeszkowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Halina Iwaniuk, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Lipiny - Członek

4.

Jarosław Kozaczuk, zgłoszony przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka - Członek

5.

Grzegorz Maksymiuk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Berezowo - Członek

6.

Adam Siekan, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Dubiny - Członek

7.

Krystyna Skiepko, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Dubiny - Członek