Wieczór kolęd w Starym Berezowie odbył się w dniu 04 lutego 2017 r. w świetlicy wiejskiej. Zorganizowany został przez Wójta Gminy Hajnówka - Lucynę Smoktunowicz oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Berezowie. Impreza zamknęła cykl spotkań z kolędą i pieśnią, które zostały przeprowadzone na terenie Gminy Hajnówka w okresie poświątecznym.

 

Wystąpiły zespoły:  

  • Żawaranki z Mochnatego
  • Chór Leśników z Hajnówki
  • Chór parafii Wniebowstąpienia Pańskiego z Nowoberezowa
  • Chór parafialny z Dubin
  • Chór parafialny ze Starego Kornina

 

Publiczność

Licznie przybyli mieszkańcy Starego Berezowa i Mochnatego potwierdzili istnienie dużego, społecznego zapotrzebowania na organizację wieczorów kolędniczych. Uczestnicy spotkania bynajmniej nie ograniczyli się do roli widza, ale chętnie akompaniowali wykonawcom – czyżby nosili się z zamiarem utworzenia własnej grupy wokalnej?