Mirosław Chilimoniuk to Hajnowianin, którego wystawę można oglądać od 29 września 2017 roku w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Podczas uroczystego wernisażu sylwetkę twórcy przedstawił dyrektor Muzeum - Tomasz Tichoniuk. Artysta serdecznie podziękował za przygotowanie wystawy, katalog który został wydany na tę okazję oraz wręczył kwiaty. Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać obrazy na wystawie zatytułowanej „Różnorodność Podlasia”. Mirosław Chilimoniuk pokazuje bowiem unikalne bogactwo kulturowe naszego zakątka, z przyrodą Puszczy Białowieskiej, wiejską drewnianą architekturą. Prezentowanych jest około 30 prac, głównie malarstwo olejne, jak również akwarele, pastele, oraz grafika – linoryt. To niezwykle pracowita osoba, wiele godzin spędza na doskonaleniu swego warsztatu. Jest otwarty na nowe techniki i nie boi się eksperymentować.

Jest to trzecia wystawa indywidualna Hajnowianina, pierwsza prezentowana w muzeum. Swoje pasje malarskie realizuje od niedawna, choć od najmłodszych lat interesował się sztuką. Wykonywał rysunki ołówkiem, węglem, pastelami. Zwykła codzienność, która zazwyczaj brutalnie weryfikuje młodzieńcze pasje i tym razem sprawiła, że zamiast ukończenia akademii sztuk pięknych, zdobył wykształcenie techniczne i humanistyczne. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej (Wydział Mechaniczny i Zarządzania) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwsze prace powstawały pod kierunkiem hajnowskich artystów malarzy: Zbigniewa Budzyńskiego, Piotra Gagana, Daniela Gromackiego. Od 2012 roku aktywnie uczestniczy w zajęciach Pracowni Technik Plastycznych działającej przy Muzeum. Od 2013 r. jest również aktywnym członkiem Klubu Plastyka Amatora „START” przy Hajnowskim Domu Kultury. Dorobek tych zajęć prezentowany jest cyklicznie na wystawach zbiorowych uczestników zajęć. Od wielu lat bierze czynny udział w Przeglądach Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej zdobywając wiele nagród.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z wernisażu oraz prac Mirosława Chilimoniuka w Muzeum. Wystawa dostępna będzie do końca października. Zaś wydany katalog trafi do wszystkich bibliotek naszego powiatu oraz ważniejszych bibliotek w kraju.

Wystawę zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Agnieszka Tichoniuk