Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w sobotę 30 września b.r. w Nowoberezowie odbył się II Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych.
 
 
Dobry Bóg pozwolił aby zapoczątkowane rok temu dzieło doczekało się kontynuacji - powiedział proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, ks. Jan Kazimiruk - Dziś zebraliśmy się w tej wiekowej świątyni aby posłuchać pieśni para-liturgicznych prezentowanych przez chórzystów okolicznych, wiejskich parafii.

Razem z Wójt Gminy Hajnówka, Panią Lucyną Smoktunowicz oraz Radną Gminy Hajnówka, Panią Walentyną Biryłko mamy zaszczyt powitać duchowieństwo, przedstawicieli władz samorządowych, licznie przybyłych słuchaczy na II Wieczorze Wiejskich Chórów Parafialnych.

Tegoroczna edycja przyniosła kilka zmian. Zwiększona została ilość występujących chórów, z czego połowa to, można powiedzieć, debiutanci – chóry które po raz pierwszy biorą udział w naszym wieczorze. Po drugie zmieniła się sceneria. Tym razem, zaprosiliśmy Państwa do cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa. Cerkwi filialnej naszej parafii. Świątyni, liczącej niespełna 250 lat i będącej jedną z najstarszych cerkwi w tej części kraju. Pozwolę sobie nawiązać do wydarzenia jakie miało miejsce w ścianach tej świątyni, w 1875 r.

W wspomnianym 1875 roku, zmierzając do Białowieży, Wielki Książę Włodzimierz, syn Cara Aleksandra II, odwiedził Nowoberezowo. Tutaj zorganizowany został dla niego specjalny koncert miejscowego, parafialnego chóru. Wielki Książe był pod ogromnym wrażeniem. Docenił trud i starania chóru, któremu przekazał specjalną nagrodę pieniężną. Została ona później wykorzystana do zakupu wyposażenia nowo budującej się cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego. Warto też dodać, że ówczesnym proboszczem parafii był ks. Julian Kłoczkowski – wielki budowniczy. To podczas jego posługi wzniesiono kaplice: św. Aleksandra Newskiego i św. św. męcz. Machabejskich w Nowoberezowie, św. wlkmęcz. Jerzego Zwycięzcy w Czyżykach oraz cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. To dzięki jego staraniom również ta oto cerkiew św. Jana Teologa przeszła gruntowny remont zewnętrzny i wewnętrzny. Ojciec Julian był również inicjatorem założenia parafialnego chóru młodzieżowego, jaki liczył ponad 30 osób. (...)


Po uroczystym przywitaniu przybyłych gości, jako pierwszy wystąpił chór-gospodarz. Następnie, przed blisko 300 osobami zgromadzonymi w świątyni, zaprezentowali się chórzyści z: Starego Kornina, Dubin, Szczyt-Dzięciołowa, Dubicz Cerkiewnych i Narewki.

Wieczór nie ma charakteru konkursowego; chóry prezentują utwory liturgiczne i para-liturgiczne wykonywane na swoich parafiach. Dla każdej osoby występującej w chórze parafialnym śpiewanie to nierozerwalna część życia duchowego, to przede wszystkim modlitwa i głoszenie Słowa Bożego – sobie i innym. Organizacja takich spotkań ma posłużyć integracji społeczności wiejskich, szerzeniu tradycji i kultury Podlasia, ukazanie jej różnorodności oraz chronić piękno śpiewów związanych z wiarą prawosławną. Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie ma także za cel zwrócenie uwagi na wielką rolę, jaką odgrywają chóry parafialne w życiu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej.

Organizatorzy wydarzenia: Wójt Gminy Hajnówka, p. Lucyna Smoktunowicz, Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie oraz Radna Gminy Hajnówka, p. Walentyna Biryłko składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację wieczoru. Szczególne słowa wdzięczności adresowane są do sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy wsparli finansowo to przedsięwzięcie. Warto zaznaczyć, że na ręce każdego z dyrygentów przekazane zostały okolicznościowe podarunki.
 
Patronat medialny nad II Wieczorem Wiejskich Chórów Parafialnych objął m.in. Prawosławny Serwis Internetowy Cerkiew.pl. Na jego profilu facebook prowadzona była transmisja na żywo, którą można obejrzeć tutaj. Niedługo na stronie cerkiew.pl ukaże się pełna, fotograficzna relacja z tego wydarzenia. Na wieczorze obecne były również kamery serwisu cerkiew.pl - materiał filmowy znajdzie się na youtube.com/channel/UCjuoztjH0S0oxgQhlGj076Q kanale nowoberezowskiej parafii w serwisie YouTube.

źródło: cerkiew.pl