Rezerwat  Lipiny - zdjęcie

Utworzony w 1961 roku (Mon. Pol. Nr 13 z 31 lutego 1962r., poz. 54). Powierzchnia rezerwatu wynosi 24,51 ha. Celem rezerwatu jest ochrona fragmentu Puszczy z udziałem dębu bezszypułkowego występującego na wschodniej granicy.

W rezerwacie występuje tylko jeden typ zbiornika leśnego - grąd miodownikowy Melitti-Carpinetum. Głównymi składnikami drzewostanu są świerk, dąb-szypułkowy i bezszypułkowy oraz grab.

 

W rezerwacie występują takie gatunki chronione jak: lilia złotogłów Lilium martagon, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, Gnieźnik leśny Neotia nidusavis oraz widłaki: goździsty Lycopodium clavatum i jałowcowaty Lycopodium annotinum.