Próchniejący pień

 

 

SZLAKI TURYSTYCZNE

  1. Szlak "Osoczników"
    Idea przewodnia: prezentacja historii i etnografii osadnictwa na terenie puszczy, dawnych struktur ochrony PB (osocznicy, strażnicy, strzelcy), oraz cennych przyrodniczo terenów w południowo - zachodniej części puszczy; pokazanie kontrastu między zachowanymi resztkami lasów pierwotnych a lasem gospodarczym posadzonym przez człowieka.
    Przebieg szlaku: Starzyna - uroczysko Mszary wokół źródlisk rzek Orla i Perebel - Orzeszkowo, pomnik Powstańców z 1863 r. - Hajnówka (Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej).

  2. Szlak "Leśników"
    Idea przewodnia: prezentacja historii eksploatacji drewna i leśnictwa w PB, w tym prezentacja dawnej pracy leśników, kolejki wąskotorowej, ukazanie interesujących przyrodniczo terenów wokół zbiornika Topiło (na rzece Perebel); pokazanie kontrastu między zachowanymi resztkami lasów pierwotnych, a lasem gospodarczym posadzonym przez człowieka.
    Przebieg szlaku: przejazd kolejką wąskotorową lub drogami leśnymi: Hajnówka - Topiło - zbiornik wodny Topiło.