Na prośbę mieszkańców wsi Nowoberezowa Wójt Gminy Hajnówka Pani Lucyna Smoktunowicz zorganizowała ferie zimowe w Świetlicy Wiejskiej w Nowoberezowie. Liczna grupa dzieci odwiedzała świetlicę każdego dnia od 21 stycznia do 31 stycznia. W szerokiej gamie zajęciowej znajdowały się, takie zajęcia jak:

  • plastyczne,
  • decoupage,
  • taneczne z karaoke,
  • kulinarne,
  • komputerowe, tzw. edurozrywka - zabawa, przy której pociechy naszej Gminy powielały wiedzę, łącząc to z rozrywką.

 

            Warsztaty i zajęcia były przeprowadzane przez opiekuna świetlicy- Panią Janinę Kaliszuk. Było wesoło, kreatywnie i aktywnie. Euforyczna praca warsztatowa była związana przede wszystkim z zajęciami manualnymi, muzycznymi,  przeplatana domieszką kulinarną. Pani Janina Kaliszuk wykazała się twórczą inicjatywą i zapewniła każdego dnia rozrywkę dzieciom wsi Nowoberezowa, jak i również przyjezdnym z okolicznych miejscowości.  Warsztaty rozwijały umiejętności każdego uczestnika w indywidualny sposób, jak również każdy z nich mógł wykazać się w dziedzinie, w której jest wybitnie uzdolniony.

 

            Ferie zimowe mogły się odbyć dzięki hojności Pani Lucyny Smoktunowicz- Wójt Gminy Hajnówka, która zakupiła na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Nowoberezowie materiały plastyczne, artykuły spożywcze oraz wypożyczyła sprzęt muzyczny, dzięki któremu dzieci mogły poszerzać swoje umiejętności. Również swój wkład miała Pani Janina Kaliszuk, która wykazała się wielką kreatywnością podczas organizowania warsztatów i zajęć plastycznych. Dzięki nim nasze Pociechy spędziły ferie zimowe w ciekawy i aktywny sposób. Do zobaczenia za rok z jeszcze liczniejszą grupą dzieci.