Podziękowanie

Pani Lucynie Smoktunowicz

Wójt Gminy Hajnówka

za życzliwość, wsparcie i wspólną zabawę podczas IX Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych

"Hajnowskie Prezentacje Artystyczne"

Hajnówka 2019

talenty