Podziękowanie dla Pani Lucyny Smoktunowicz Wójta Gminy Hajnówka przekazuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka wraz z pracownikami za zaangażowanie oraz współpracę przy organizacji II Pikniku Leśnego.

II piknik lesny