Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reprezentujący Marszałka Województwa Podlaskiego, będący inwestorem inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka" oraz wykonawca inwestycji, konsorcjum firm: Unibep S.A, Maksbud sp. z o.o., Value Engineerging sp. z o.o. informuje o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

 

Rozwiązania projektowe w/w drogi dostępne są do 5 marca 2021 r. w:

 • Urząd Gminy Bielsk Podlaski
 • Urząd Miasta Bielsk Podlaski
 • Urząd Gminy Hajnówka
 • Urząd Miasta Hajnówka
 • Urząd Gminy Czyże
 • Urząd Gminy Orla

oraz na http://dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl/

 

Składanie wniosków, zastrzeżeń i uwag dotyczących rozwiązań projektowych możliwe jest od 3 marca 2021r. do 5 kwietnia 2021r. poprzez wypełnienie formularza na http://dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl/ , wypełnienie formularza w Urzędzie Gminy/Miasta, bądź przesłanie formularza na jeden z poniższych adresów:

 • Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
 • Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
 • Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
 • Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
 • Urząd Gminy Czyże, Czyże 106, 17-207 Czyże
 • Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 17-620 Białystok
 • Value Engineerging sp. z o.o., Al.Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

 

Rozpatrywane będą jedynie wnioski i zastrzeżenia zawierające imię, nazwisko oraz adres/działkę zgłaszającego, natomiast wersja papierowa formularza musi zostać dodatkowo podpisana. Przesłane zgłoszenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym - zostaną uwzględnione.