POSTANOWIENIE NR 67 4/2024
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


Na podstawie art. 182 par. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu bielskiego, powiatu hajnowskiego, powiatu siemiatyckiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 157 do postanowienia.

2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Białymstoku II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II
Dorota Sosna

Załączniki do postanowienia nr 674/2024
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 20 maja 2024 r.


Załącznik nr 69, gm. Hajnówka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Dubinach, Dubiny ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka:
1. Jan Bagiński, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Dubiny
2. Andrzej Bańkowski, zgłoszony przez KW NOWA NADZIEJA, zam. Hajnówka
3. Julita Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
4. Marzena Piwowarska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Berezowo
5. Joanna Raczkiewicz, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Dubiny
6. Ewa Seliwoniuk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Borysówka
7. Dorota Topolewska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Sawiny Gród

Załącznik nr 70, gm. Hajnówka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Gminne Centrum Kultury w Dubinach, Dubiny ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka:
1. Agnieszka Bagińska, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY NORMALNA POLSKA, zam. Dubiny
2. Anna Michalczuk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ,zam. Hajnówka
3. Mirosława Owerczuk, zgłoszona przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Postołowo
4. Anna Pucinik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dubiny
5. Iwona Siemieniuk, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Dubiny
6. Tamara Torcz, zgłoszona przez KW NOWA NADZIEJA, zam. Soce
7. Eliza Własiuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka

Załącznik nr 71, gm. Hajnówka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska w Nowosadach, Nowosady 114, 17-200 Hajnówka:
1. Sylwia Berk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Nowokornino
2. Katarzyna Giczan, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przechody
3. Roman Romaniuk, zgłoszony przez KW NOWA NADZIEJA, zam. Hajnówka
4. Ewa Rublewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dubiny
5. Grażyna Sacharczuk, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY NORMALNA POLSKA, zam. Dubiny
6. Krystyna Wojtulewicz, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dubiny
7. Andrzej Zawadzki, zgłoszony przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Nowosady

Załącznik nr 72, gm. Hajnówka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica wiejska w Nowokorninie, Nowokornino 33, 17-200 Hajnówka:
1. Walentyna Biryłko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Nowoberezowo
2. Piotr Charytoniuk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka
3. Bogumiła Gierasimiuk, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY NORMALNA POLSKA, zam. Topiło
4. Alicja Iwaniuk, zgłoszona przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka
5. Irena Nikołajuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Nowosady
6. Krystyna Siekan, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Dubiny
7. Małgorzata Skiepko, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Dubiny

Załącznik nr 73, gm. Hajnówka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, Nowoberezowo 86, 17-200 Hajnówka:
1. Luiza Frączek, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka
2. Maria Grygoruk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka
3. Tomasz Iwaniuk, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Czyżyki
4. Magdalena Kowalska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Nowoberezowo
5. Katarzyna Samojluk, zgłoszona przez KW NOWA NADZIEJA, zam. Nowoberezowo
6. Andrzej Treszczotko, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
7. Mariola Barbara Zarzecka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Nowoberezowo

Załącznik nr 74, gm. Hajnówka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Mochnatem, Mochnate 58, 17-200 Hajnówka:
1. Nadzieja Charytoniuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Berezowo
2. Małgorzata Golonko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pasieczniki Duże
3. Sławomir Greczan, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Mochnate
4. Ewa Kot, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dubiny
5. Marta Siemieniuk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Stare Berezowo
6. Anna Szarejko, zgłoszona przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Olchowa Kładka
7. Irena Szpilko, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Mochnate

Załącznik nr 75, gm. Hajnówka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Świetlica wiejska w Orzeszkowie, Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka:
1. Irena Andrzejuk, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka
2. Dorota Bartoszewicz, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mochnate
3. Alina Bartoszuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
4. Marek Ginszt, zgłoszony przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka
5. Anna Golonko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pasieczniki Duże
6. Krzysztof Lisicki, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Orzeszkowo
7. Tomasz Owerczuk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Orzeszkowo

Załącznik nr 76, gm. Hajnówka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Świetlica wiejska w Lipinach, Lipiny 48, 17-200 Hajnówka:
1. Renata Ginszt, zgłoszona przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka
2. Ewa Jarmoc, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Dubiny
3. Lucyna Kojło, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Dubiny
4. Alina Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
5. Monika Staśkiewicz, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Lipiny
6. Marta Topolewska-Baszun, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Lipiny
7. Mikołaj Waśko, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Lipiny


Załącznik nr 77, gm. Hajnówka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Świetlica wiejska w Starym Berezowie, Stare Berezowo 42, 17-200 Hajnówka:
1. Andrzej Golonko, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Mochnate
2. Halina Iwaniuk, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Lipiny
3. Jarosław Kozaczuk, zgłoszony przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka
4. Grzegorz Maksymiuk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Berezowo
5. Adam Siekan, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Dubiny
6. Krystyna Skiepko, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Dubiny
7. Gabriela Żmieńko, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Orzeszkowo