Marszałek Województwa Podlaskiego w związku z mijająca kadencją samorządową 2014-2018 składa serdeczne podziękowania za współpracę z samorządem województwa.

Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów pragnie serdecznie podziękować Pani Wójt za wzięcie udziału w zgromadzeniu pod hasłem: "Jeszcze Polska nie zginęła - prawda i normalność"