HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.

PDF z harmonogramem

https://www.puk-hajnowka.pl/harmonogram/

 

Nr konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

 gm. Hajnówka jednorodzinna rejon 1

gm. Hajnówka jednorodzinna rejon 2gm. Hajnówka jednorodzinna rejon 3

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 01.04.2022 r. - do pobrania w formacie DOCPDF .