15 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Część artystyczną przygotowała młodzież z Samorządu Uczniowskiego pod kierownictwem Aleksandry Dziemiańczyk. Młodzi artyści w humorystyczny sposób pokazali szkolną codzienność.

Po występie głos zabrała Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, która życzyła wszystkim pracownikom oświaty  wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Alina Ginszt, która mówiła o pięknej, ale trudnej pracy nauczycieli. Podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wytrwałości w pracy z młodzieżą.