KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

SEKRETARZ STANU

Adam Andruszkiewicz

Warszawa, 22.02.2022r.

Szanowna Pani Wójt,

chciałbym serdecznie pogratulować przyznania kwoty 57 741 zł, którą otrzymała gmina Hajnówka w ramach programu „Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Bardzo się cieszę, że przeznaczone środki trafią do dzieci i młodzieży z Państwa gminy i będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do szybkiego Internetu. Dzięki programowi chcemy wspierać rozwój cyfrowy już od najmłodszych lat szkolnych. Obecnie dostęp do Internetu oraz odpowiedni sprzęt jest niezbędny do nauki i rozwoju.

Jako Rząd RP zdajemy sobie sprawę z nierówności w dostępie do infrastruktury i często z braku środków pieniężnych na byłych terenach Państwowych Gospodarstw Rolnych, które wynikają z wieloletnich zaniedbań rządów naszych poprzedników. Dlatego chciałbym podkreślić, że walka z wykluczeniem cyfrowym to jeden z głównych celów polityki rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Wybuch pandemii COVID-19 pokazał, jak ważne są dziś kompetencje pozwalające swobodnie korzystać z nowoczesnych narzędzi. Co ważne, w ramach programu komputery, laptopy i tablety wraz z potrzebnym oprogramowaniem, zostaną przekazane dzieciom i młodzieży na własność.

Ogromnie się cieszę, że miejscowości z województwa podlaskiego otrzymały łącznie wsparcie finansowe w kwocie blisko 7 milionów złotych, dzięki czemu rozwój naszego regionu będzie jeszcze większy. Serdecznie Państwu dziękuję za dotychczasową współpracę. Gwarantuję, że sprawy województwa podlaskiego są dla mnie ważne i będę o nie zabiegał.

 

Sekretarz Stanu

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Adam Andruszkiewicz

 

list PPGR