loga warsztaty

Gminne Centrum Kultury w Dubinach
w partnerstwie z Magdaleną Kowalską
serdecznie zapraszają na

WARSZTATY WYPLATANIA KOSZY WIKLINOWYCH

 Gminne Centrum Kultury w Dubinach

 25 -26 lipca 2023 r., godzina 9.00

Program warsztatów

 Dzień I

 9.00– 10.30 – wprowadzenie, omówienie tradycji związanych z rękodziełem

10.30 – 10.45 – Przerwa

10.45 – 12.45 – Praca rękodzielnicza cz. I

12.45 – 13.15 – Przerwa z przekąskami

13.15 – 15.00 - Praca rękodzielnicza cz. II

Dzień II

9.00– 10.30 – Praca rękodzielnicza cz. I

10.30 – 10.45 – Przerwa

10.45 – 12.45 – Praca rękodzielnicza cz. II

12.45 – 13.15 – Przerwa z przekąskami

13.15 – 15.00 - Praca rękodzielnicza cz. III

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzania strony internetowej ksow.pl.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytucja odpowiedzialna za treść: Gminne Centrum Kultury w Dubinach

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.