Konkurs recytatorski w SP Nowokornino

10 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Nowokorninie odbyły się szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego „Słowo Ojczyste”. Dwanaœścioro uczniów z klas II-VI recytowało utwory poetyckie w języku białoruskim. Trzyosobowa komisja, składająca się z nauczycieli tejże szkoły, wyłoniła trzech najlepszych recytatorów do udziału w eliminacjach rejonowych konkursu, które odbędą się w HDK 22 marca 2017 roku.
Wœród najlepszych znaleŸli się: Krzyś Bieńkowski z klasy II, Zosia Charczenko z klasy IV oraz Ola Sidoruk z klasy V.
Wszyscy uczestnicy szkolnego konkursu otrzymali nagrody. Zainteresowanie wœród uczniów konkursem było bardzo duże.  
Pomysłodawcą szkolnych eliminacji konkursu była nauczycielka języka białoruskiego Nina Kuptel a organizatorem Towarzystwo Kultury Białoruskiej oraz Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Białymstoku.
3 marca 2017 roku nasi uczniowie brali również udział w konkursie Gawęda Białoruska – 2017 w LO z BJN w Hajnówce. Dominik Czyżewski zajął II miejsce a Ola Sidoruk uplasowała się na III miejscu.