bank talentów

Serdecznie zapraszamy wszystkich muzycznie uzdolnionych uczniów z całej Polski do wzięcia udziału w drugiej edycji największego w Polsce programu stypendialnego. “e-Bank Talentów 2021” jest to pionierski projekt skierowany do najzdolniejszych młodych artystów od 13 do 22 roku życia z całej Polski. 

mini akademia

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej zaprasza dzieci i młodzież z terenu powiatu hajnowskiego do udziału w warsztatach muzyki cerkiewnej.

konkurs-taniec

           Wyróżnienie w Ogólnopolskim VI Festiwalu tańca online

pt. „W krainie bajkowych tańców”

  

W kwietniu 2021r.  nasze dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dubinach wzięły udział w Ogólnopolskim VI Festiwalu tańca online pt. „W krainie bajkowych tańców” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka, którego organizatorem od kilku lat jest Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce, gdzie zdobyły wyróżnienie. 

bioróznorodność

X Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej:

 "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce".

W  roku szkolnym 20020/2021 Szkoła Podstawowa w Dubinach  ponownie wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej: "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce".

Celem Konkursu jest poszerzanie wiedzy ekologicznej, zapoznanie z różnymi formami ochrony przyrody w Polsce oraz zwrócenie uwagi na unikalność przyrodniczą Podlasia, a w szczególności na walory przyrodnicze parków narodowych i krajobrazowych.

sp dubiny

Podobnie jak w ubiegłych latach, również i w tym roku szkolnym Podlaskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło konkursy przedmiotowe skierowane do uczniów szkół podstawowych. Co roku uczniowie z naszej szkoły biorą w nich udział. Uczennica Aleksandra Sawko z klasy VIII została Laureatką konkursu z biologii. Przyznanie tytułu laureata w każdym wojewódzkim konkursie przedmiotowym wiąże się z uzyskaniem uprawnień do otrzymania oceny celującej z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego, a także do przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej oraz do zwolnienia z egzaminu zewnętrznego (w ustalonym zakresie).