Gmina Hajnówka zaprasza do wzięciu udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka” (nr projektu RPPD.09.01.00-20-0442/19). W szczególności zapraszamy do udziału osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem – korzystające z wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce – ale nie tylko.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności w sferze życia społecznego i zawodowego 20 osób (12K, 8M) z Gminy Hajnówka poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym wynikających z indywidualnych ścieżek reintegracji do 30.10.2021.

Całkowita wartość projektu wynosi: 365 556,07 zł,

Przy dofinansowaniu ze środków UE (EFS): 344 556,07 zł,

 

!!!   TRWA REKRUTACJA   !!!

 

W ramach projektu na uczestników czeka atrakcyjny program aktywizacji społecznej i zawodowej:

 • warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i aktywnego poszukiwania pracy,
 • wyjścia integracyjno – motywujące uczestników projektu, podczas których skorzystają z aktywności społecznych (np. kino, przedstawienia teatralne),
 • integracja uczestników projektu z lokalną społecznością w ramach spotkań z dietetykiem i warsztatów kulinarnych,
 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie socjalnym (czyli jak zacząć działalność gospodarczą w ramach ekonomii społecznej),
 • poradnictwo prawa i pracy,
 • warsztaty z zakresu autoprezentacji i tworzenia dokumentacji aplikacyjnej ,
 • szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i świadectwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Obok wsparcia finansowego (zasiłek dla uczestników projektu, stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe) uczestnicy projektu otrzymają również pomoc rzeczową w postaci:

 • zapewnienia opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną (np. osobę starszą) dla uczestników projektu, którzy nie mogliby wziąć udziału w działaniach projektowych z powodu konieczności opieki nad osobą zależną.
 • zapewnienie dostępu do usług mających na celu poprawę wizerunku osobistego (np. kosmetyczka lub fryzjer),
 • pomoc w przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji aplikacyjnej (opracowanie CV, zdjęcie wykonane przez profesjonalnego fotografa),
 • zakup odzieży odpowiedniej na rozmowę o pracę,
 • zapewnienia dostępu do usług typu fitness lub aktywności ruchowej (np. Bilety wstępu do Parku Wodnego lub karnety na siłownię).
 • przerwy kawowej oraz obiadów w trakcie realizacji szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,

 

Projekt jest przede wszystkim niepowtarzalną szansą dla osób, których aktywność społeczna i zawodowa na skutek konieczności podjęcia opieki nad dziećmi lub starszymi rodzicami zeszła na dalszy plan. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w okresie realizacji działań projektowych zostaną odciążeni poprzez zapewnienie opieki nad osobami od nich zależnymi.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 85 682 31 95 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy również do biura projektu które mieści się w budynku Urzędu Gminy Hajnówka w pok. 46 i 41.

Zachęcam do udziału w projekcie!

 

Załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z całością regulaminu
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z takich samych form wsparcia
 5. Oświadczenie o braku rejestracji w powiatowym urzędzie pracy
 6. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem osoba zależna
 7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - NIEAKTUALNY

Dnia 14.12.2020 r. zmieniono brzmienie regulaminu poprzez wprowadzenie zapisów uszczegóławiających pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej uczestników projektu.

 

Hajnówka, dnia 18.12.2020 r.

W regulaminie rekrutacji uczestników projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka” wprowadza się zmianę w brzmieniu § 7 ust. 2 lit. d. tier 8. W treści dokumentu omyłkowo podano wartość stypendium stażowego brutto – 1327,00 zł. Przedmiotowa wartość stanowi wartość brutto brutto stypendium stażowego uczestnika projektu obejmująca kwotę netto stypendium stażowego wraz z ewentualnymi narzutami  oraz koszty pochodne od stypendium stażowego podmiotu kierującego na staż. Prawidłowa wartość stypendium stażowego brutto obejmująca kwotę netto stypendium stażowego wraz z ewentualnymi narzutami po stronie uczestnika projektu kierowanego na staż wynosi 1033,70 zł brutto.

W regulaminie rekrutacji uczestników projektu wprowadza się uszczegółowienie dotyczące obowiązku złożenia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu o treści: „Dotyczy osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy.”.

Przepraszam Państwa za zaistniałą sytuację.

Koordynator projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - AKTUALNY

 

 

 logo fundusze