UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

informuje mieszkańców, iż  w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie 22 września 2022 roku w godzinach 12-15 oraz 23 września  2022 roku w godzinach 8-15 wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych  do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.