ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Hajnówka

oraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

zawiadamiają:

 

o prowadzonym od 1 marca 2024 r. naborze do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2023, w ramach którego wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe.

 

Warunkiem przyznania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego odpowiednio:

  • 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

 

Osoby zainteresowane programem proszone są o dostarczenie

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (ul. A Zina 1 pok. 38 i 47)

aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody!!!

 

Druki wniosków o pomoc żywnościową, niezbędne do zakwalifikowania się do udziału

w programie PO PŻ, dostępne są w siedzibie Ośrodka!

 

Szczegóły dostępne w GOPS Hajnówka pod numerem (85) 306-78-31.

Mieszkańcy zakwalifikowani zostaną poinformowani telefoniczne o dokładniej dacie i miejscu odbioru.

 

zawiadomienie