Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie bardzo ciekawie spędzają czas na wspólnych aktywnościach.

W tym tygodniu Nasi podopieczni uczestniczyli w warsztatach kulinarnych pt. "Leczo z warzyw sezonowych". Po degustacji był czas na relaks i pogadankę.

Kolejny dzień zaowocował projektem "Pogranicze z pasją - warsztaty", na którym upieczony został "Marcinek" - pyszne ciasto składające się z wielu cienkich placków.

Następne spotkanie było poświęcone pleceniu wianków z kwiatów i magicznych ziół na Noc Kupały w Mochnatem.

 

Dzienny  Dom Pobytu w Nowoberezowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób starszych. Placówka jest miejscem dla emerytów i rencistów. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 60 rok życia oraz zachowana sprawność psychiczna do samodzielnego funkcjonowania. Uczestnik może poruszać się przy pomocy drobnego sprzętu wspomagającego sprawność fizyczną (np. kula łokciowa, laska).

Facebook GOPS w Hajnówka : https://www.facebook.com/profile.php?id=100081189915906

Strona www: https://samorzad.gov.pl/web/gops-hajnowka