Rzecznik Praw Pacjenta SPZOZ w Hajnówce

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Lek. med. Krystyna Chodak

przyjmuje w środy i czwartki w siedzibie Oddziału Psychiatrycznego, w godz. 12.00 – 13.00

Adres:

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 91 54