KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Hajnówce informuje


„Krew to najcenniejszy dar jaki możemy przekazać drugiemu człowiekowi". To przesłanie przyświeca tym, którzy honorowo oddają krew. W związku z powyższym, wspólnie z Kierownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowego Oddziału w Hajnówce oraz Dyrektorem Prawosławnego Domu Opieki Społecznej „Samarytanin” zapraszamy na Akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. w godzinach 8:00-12:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce przy ul. 11-go Listopada 4 w Hajnówce.

Akcja skierowana jest w szczególności do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Zapraszamy również osoby postronne, sympatyków pożarnictwa, którzy chcieliby wesprzeć przedmiotowe przedsięwzięcie.

Dodatkowych informacji udzieli st. kpt. Marcin Karpiuk - Naczelnik Wydziału Operacyjnego i Przeciwdziałania Zagrożeniom, tel. 501 358 094.