W związku z pojawiającymi się informacjami  o obecności  wilków Wójt Gminy Hajnówka zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich incydentów z nimi związanych, np. pojawienie się wilków w rejonie zabudowań. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy, pok. 45 bądź telefonicznie: 85-306-78-22 w godzinach 730-1530.

Jednocześnie apeluję o czujność i zachowanie szczególnej ostrożności: nadzoru nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi, zamykanie posesji, zabezpieczanie odpadów komunalnych, tak aby nie stały się one pożywieniem dla dzikich zwierząt. W przypadku napotkania wilka lub wilków należy spokojnie się oddalić. Zachowywać się głośno, nie nawiązywać kontaktu wzrokowego, nie należy zachowywać się w sposób nerwowy i w panice uciekać.

Wójt Gminy Hajnówka

wilk