Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że do uzyskania dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika potrzebne jest wyłącznie aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny.

Celem usług tłumacza języka migowego jest ułatwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób niesłyszących lub niedosłyszących.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w PCPR (albo MOPR lub MOPS) w miejscu zamieszkania lub za pośrednictwem  portalu System Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dofinansowanie są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-uslugi-tlumacza-jezyka-migowego-lub-tlumacza-przewodnika


Podstawa prawna:

  • art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926, z późn. zm.)