KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje odbiorców wody na terenie miasta Hajnówka oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanym nocnym wstrzymaniu dostawy wody dnia 16.06.2023r. w godz.0.00-5.00, związanym z pracami modernizacyjnymi - montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody.

 

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody zamieszczona jest: na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o., telewizji kablowej, tablicy Urzędu miasta, przekazana sołtysom wymienionych wsi.

 

Za uciążliwości i niedogodności związane z przerwą w dostawie wody przepraszamy wszystkich odbiorców.

Prezes PWiK Spółka z o. o. w Hajnówce