Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Od 2015 kampania sukcesywnie ukazuje się w mediach ogólnopolskich – w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych a także w prasie drukowanej.

Spoty reklamowe emitowane były także w pociągach Tramwajów Warszawskich, Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich a także na ekranach LCD znajdujących się w wybranych placówkach medycznych.

Reklama prasowa 1 (PDF 919 KB)
Reklama prasowa 2 (PDF 920 KB) 
Reklama prasowa 3 (PDF 992 KB)

Reklama radiowa 1 (WAV 5,1 MB)   
Reklama radiowa 2 (WAV 5,1 MB)    
Reklama radiowa 3 (WAV 5,1 MB)

Reklama prasowa zbiorcza (PDF 998 KB)