Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce informuje o ocenie jakości wody do spożycia przez ludzi w studni kopalnej Uroczysko Krynoczka oraz w studni wierconej Uroczysko Krynoczka.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca się z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.

Wiosenne sprzątanie Puszczy rozpoczyna się 11 maja o godzinie 11.

Miejsca zbiórki: Białowieża, Hajnówka, Narewka.

Jeżeli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń

991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE

Wykaz Gabinetów Weterynaryjnych w mieście Hajnówka

Lp GABINET WETERYNARYJNY  IMIĘ I NAZWISKO  ADRES  NR TELEFONÓW
1. Gabinet Weterynaryjny Lek. wet.Eugeniusz Rutkowski

17-200 Hajnówka

ul. Lipowa 83

85   682 - 42 – 23

tel. kom.   600 - 625 – 503

2. Gabinet Weterynaryjny HIGHVET Lek. wet.Paweł Tichoniuk

17-200 Hajnówka

ul. Lipowa 135

 tel. kom.   698 - 719 - 377
3. Gabinet Weterynaryjny Lek. wet.Renata Wasiluk

17-200 Hajnówka

ul. Ogrodowa 10

 tel. kom.  693 – 335 - 537

Podkategorie