straż pożarna

Warszawa, dnia 27 kwietnia2021 r.

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Decyzja Nr X/96 KSRG

Działając na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1317) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. zwana dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie, utrzymywanej przez Wójta Gminy Hajnówka, do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

W ramach pomocy dla Mikołaja chorego na SMA organizowana jest akcja

WIETRZENIE STRYCHÓW DLA MIKOŁAJA

sos dla rozszczepu kregosłupa

Szanowni Państwo,


chcielibyśmy serdecznie zaprosić do poznania i przystąpienia do Programu SOS dla ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA. Jest to program, który wspiera życie od momentu poczęcia i służy pomocą rodzinie w trudnej sytuacji otrzymania diagnozy o chorobie dziecka i wynikającej z niej niepełnosprawności. Program SOS dla ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA jest odpowiedzią na  zapotrzebowanie społeczne związane z brakiem narodowego planu leczenia i opieki nad osobami z rozszczepem kręgosłupa i ich rodzinami. W związku z trwająca od lat współpracą ze skandynawskimi szpitalami i z międzynarodową federacją dla osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem ( IFSB&H), Fundacja Spina wprowadza podstawy skoordynowanej opieki nad osobami z tym skomplikowanym zespołem wad wrodzonych. Poprzez wsparcie psychologiczne, medyczne i społeczne, towarzyszy rodzinom od momentu otrzymania diagnozy po samodzielność ich dzieci. Aby ułatwić rodzicom otrzymanie pomocy i rozpoczęcie właściwych dla ich dziecka działań, w szpitalach na terenie całej Polski zostaną umieszczone plansze informujące, gdzie można otrzymać pomoc telefonicznie, mailowo lub poprzez informacje dostępne na stronie internetowej fundacji. Plansza składa się z części informacyjnej oraz części zawierającej zeszyty informacyjne – rozszczep kręgosłupa.


Oprócz w/w form komunikacji, w każdym regionie Polski działają doświadczeni wolontariusze, którzy służą możliwością spotkania lub rozmowy. Wszyscy wolontariusze są albo rodzicami starszych dzieci z rozszczepem kręgosłupa lub osobami dorosłymi chorującymi na rozszczep kręgosłupa. Wszyscy wolontariusze przeszli szkolenie zorganizowane przez fundację.


Program SOS dla ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA ma na celu zapobieganie osamotnieniu rodzica w sytuacji doświadczenia traumy oraz wykluczeniu społecznemu. Pośrednim celem jest również wsparcie funkcji rodziny w trakcie adaptacji do choroby dziecka i ułatwienie jej funkcjonowania w niesprzyjających warunkach. Projekt został rozpoczęty w pierwszej fazie na Śląsku w szpitalach, w których znajdują się oddziały patologii ciąży, patologii noworodka, perinatologii tj. w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu oraz w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. J.
Pawła II w Katowicach. Program ten otrzymał rekomendację prof. Anny Latos-Bieleńskiej przewodniczącej Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych oraz rzecznika praw pacjenta.

Będzie nam bardzo miło jeśli wesprzecie działania Fundacji Spina w zakresie Programu

SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa.
Z poważaniem
Dominika Madaj-Solberg
Prezes Fundacji Spina

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.spina.com.pl

 

 

kregosłup plakat

komin

W związku z licznymi pożarami w Gminie Hajnówka, prosimy o  regularne przeglądy  kominów w Państwa domach. Gromadząca się sadza hamuje spaliny, wystarczy zaledwie cienka jej warstwa o grubości kilku milimetrów, by wywołać pożar.

wilk

W związku z nasilającym się problem dotyczącym szkód wyrządzanych przez wilki na terenie województwa podlaskiego, uprzejmie informujemy, iż występujące niebezpieczne sytuacje na linii człowiek – wilk wymagają wyjaśnienia a przede wszystkim natychmiastowej reakcji. Poniżej przekazujemy wytyczne w tym wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat działań mających na celu przybliżenie wiedzy jak należy postępować z w sytuacji pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych oraz w celu zwiększenie akceptacji wilka.

Podkategorie