Szkoła Podstawowa w Dubinach
dyrektor Alina Ginszt
Adres:
Dubiny 1b
Dubiny
podlaskie
17-200 Hajnówka
POLSKA
Telefon:
85 682 46 31
Faks:
85 682 46 31
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Dyrektor - mgr Alina Ginszt

Organ prowadzący:  Urząd Gminy Hajnówka
Organ prowadzący nadzór: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Obsługa finansowa: Urząd Gminy Hajnówka
Obwód szkoły: wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy Hajnówka

Założenie  szkoły – 01.09.1999 r.

Nauczyciele: w  szkole  pracuje  17 nauczycieli, na 12 etatach

Dowożenie  uczniów  do  szkoły – do  gimnazjum  dowożeni  są  uczniowie  z  30 miejscowości  Gminy  Hajnówka .

Warunki  nauki:

 • nauka  w  szkole  odbywa się  systemem  1-zmianowym  w  godz. 800-1430;
 • uczniowie  uczą  się  w  nowoczesnych i dobrze wyposażonych  salach  lekcyjnych;
 • szkoła  zapewnia  każdemu  uczniowi  warunki  niezbędne  do  jego  rozwoju  w  oparciu o  zasady  solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości,
 • szkoła  umożliwia  zdobycie wiedzy  i  umiejętności  niezbędne  do  kontynuowania  nauki w  szkołach  ponadgimnazjalnych,
 • szkoła  posiada  wykwalifikowaną  kadrę  pedagogiczną,
 • nasi  uczniowie  biorą  udział  w  konkursach  przedmiotowych  oraz  konkursach organizowanych  przez  instytucje  współpracujące  ze  szkołą;
 • uczniowie  mają   możliwość  uczenia  się  języków  obcych; angielskiego, niemieckiego i  rosyjskiego;
 • szkoła  stwarza  możliwość  nauki  języka  mniejszości (języka  białoruskiego  i  warunki do  podtrzymania  poczucia  tożsamości  narodowej;
 • szkoła  prowadzi  edukację  i  profilaktykę  prozdrowotną  organizując  długofalowe  akcje, konkursy, wystawy;
 • w ramach  edukacji  ekologicznej  szkoła  organizuje  akcje  proekologiczne;
 • organizowane  wycieczki  ułatwiają  uczniom  poznanie  kraju  i  regionu;
 • w  szkole  prężnie  działa   Samorząd  Uczniowski;
 • nasi  uczniowie  specjalizują  się  w tenisie  stołowym, szachach  i  biegach  przełajowych;
 • szkoła  wspomaga  uczniów  w  rozwoju  poprzez  prowadzenie  terapii  pedagogicznej;
 • szkoła  prowadzi  współpracę  z  Gimnazjum  w  Prużanach,  uczniowie  biorą  udział w  realizacji  projektów  polegających  na  współpracy   młodzieży  polskiej  i  białoruskiej w  regionie  Puszczy  Białowieskiej;
 • szkoła  organizuje  imprezy  integracyjne  dla  środowiska;
 • szkoła  należy  do  Towarzystwa  Gimnazjów  Poszukujących  z  Małych  Miast  i  Wsi;

 

Baza szkoły - szkoła podstawowa mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku 01.09.2000 r. Szkoła posiada 6 klaso-pracowni, pracownię komputerową z dostępem do internetu, bibliotekę z czytelnią, przestronną aulą, gabinet lekarski i stomatologiczny oraz stołówkę i zaplecze kuchenne.

Rekrutacja - do  klasy I przyjmowani są uczniowie z urzędu zamieszkali w obwodzie tej szkoły i na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły.

Język mniejszości narodowej - zainteresowanym uczniom szkoła organizuje nauczanie języka białoruskiego.

Języki obce: niemiecki, angielski  rosyjski.