W związku z rozstrzygnięciem konkursów w ramach tegorocznych Edycji Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2014-2020 oraz Resortowego  programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +”, w dniu 12 marca 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia PROMES przez Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wójt Lucyna Smoktunowicz odebrała Promesę na utworzenie Klubu Senior+ w kwocie 150 000 zł.

W 2019 roku powstanie 241 nowych Dziennych Domów i Klubów. Dofinansowanie na bieżącą działalność otrzyma 421 placówek Senior+. W budżecie przewidziane było na ten cel 80 mln zł (przyznane środki w kwocie 62,3 mln). Dla województwa podlaskiego przeznaczono 1,6 mln, powstanie 12 Klubów Senior+ z dofinansowania.

W ramach modułu MALUCH+ na terenie województwa podlaskiego w 2019 r. dofinansowanie otrzymało 13 palcówek, na kwotę ok. 640 tys. zł. 9 podmiotów niegminnych  przy udziale środków z tego programu w wysokości 2,44 mln zł utworzy 389 miejsc opieki, a następnie na ich funkcjonowanie otrzyma prawie 210 tys. zł, przy czym ta kwota zostanie zaoszczędzona przez rodziców z tytułu obniżenia opłat (o 100 zł miesięcznie na każde dziecko).

Środki w wysokości 1,8 mln zł umożliwią zapewnienie opieki 1 547 dzieciom uczęszczającym do 56 instytucji niepublicznych już funkcjonujących. Tu również rodzice zaoszczędzą 100 zł na każde dziecko.