Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż w chwili obecnej trwają prace remontowe w budynku socjalnym w Nowosadach oraz w świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie. Remontowane jest też pomieszczenie socjalne OSP Orzeszkowie. Prace prowadzone są ze środków własnych budżetu gminy.

Ponadto trwa adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej.

W najbliższym czasie planowana jest też kolejna inwestycja. Gmina Hajnówka ogłosiła przetarg na powstanie Klubu Seniora Plus w Dubinach.