Mamy 11 056 530,89 zł. na inwestycje w Gminie Hajnówka.
 
30 maja zostały ogłoszone wyniki II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymaliśmy na ,,Modernizację dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" 6 781 530,89 zł. oraz 4 275 000,00 zł. na ,,Rozbudowę i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka".
 
Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to bezzwrotne dofinansowanie.
 
Gmina Hajnówka realizuje w chwili obecnej inwestycję z dofinansowania I Edycji Polski Ład. Otrzymaliśmy na ten cel ok. 6 200 000,00 zł.
 
program inwestycji strategicznych