Działania przy remoncie drogi na odcinku Dubiny - Lipiny weszły w kolejną fazę. Na całej długości drogi pojawiła się już pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej. Układana jest również kostka brukowa ciągu pieszo-rowerowego.

Prace realizowane są w ramach zadania pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka, a środki na ten cel w kwocie 6 151 392,97 zł zostały pozyskane w ramach Rządowego Funduszu - Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.