W dniu 10.10.2018 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy drogi Zabłudów – Nowosady. Zostanie przebudowane 24,1 km dróg na odcinku od Żywkowa do Nowosad. Kontrakt zostanie zrealizowany na zlecenie PZDW w Białymstoku. Budowa będzie kosztowała 258,3 mln zł i potrwa 3 lata.

              

Cała trasa zostanie wykonana w bardzo wysokim standardzie, będzie i ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych, dwie obwodnice Narwi i Trześcianki o długości 6 km i estakada w dolinie rzeki Narew, co skróci drogę z Białegostoku do Hajnówki o 5 km.

 

Uroczyste przekazania terenu budowy odbyło się na terenie Gminy Narew. W związku z tym, iż droga przebiega też przez Gminę Hajnówka w uroczystości uczestniczyła również Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz.