polski ład

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Hajnówka

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka

Dofinansowanie: 6 151 392,97 zł

POLSKI ŁAD

inwestycje

W związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie ok. 540 tys. zł. wyłoniono wykonawcę na przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie i zmianę sposobu jego użytkowania na Dom Dziennego Pobytu. Mieszkańców Nowoberezowa i pobliskich  miejscowości zapewniamy, iż nie spotkają ich utrudnienia w użytkowaniu budynku (po zakończeniu remontu).

torowa dubiny

Długo oczekiwana inwestycja w zakresie ul. Torowej w Dubinach została zrealizowana. Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się jeszcze w 2016 r. Ze względu na problemy związane z koniecznością dostosowania zadania do obowiązujących przepisów, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami przyległych działek, mające na celu wypracowanie i zaakceptowanie propozycji do projektu przebudowy odcinka ulicy Torowej.

pomnik w Starym Berezowie

Dnia 30 września 2020 r. o godz. 18:00 miało miejsce podsumowanie realizacji projektu „Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie” finalizujące rzeczową realizację przedsięwzięcia. Przypominamy, iż Gmina Hajnówka dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego przyznanej w ramach Programu Groby i Cmentarze Wojenne w Kraju pozyskała środki finansowe na zakup materiałów budowlanych.

maszyna na ulicy wygoda

            Miejscowość Wygoda według stanu na koniec grudnia 2019 r. zamieszkiwało 32 osoby. Wioska położona na pograniczu gminy i miasta Hajnówka jest idealnym miejscem do zamieszania dla osób, które chcą korzystać z uroków życia na wsi przy jednoczesnym łatwym dostępie do miasta. Dzięki staraniom administracji Gminy Hajnówka dostęp do usług miasta stał się jeszcze łatwiejszy.